Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

H πυραμίδα της γνώσης

 Η Πυραμίδα της Γνώσης, αποτελεί θεμελιώδη αρχή για όλους όσους εμπλέκονται στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων. Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, η επιστήμη της πληροφορικής προσπαθεί να συλλέξει ακατέργαστα Δεδομένα, να τα μετατρέψει σε αξιοποιήσιμη Πληροφορία και στη συνέχεια να παραχθεί η πολύτιμη Γνώση. Μόνο μέσα από τη Γνώση μπορεί η ανθρωπότητα αλλά και ο άνθρωπος ως οντότητα να καταλήξει στη Σοφία που τόσο πολύ λείπει στις μέρες...