Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Το ERP στην Επιχείρηση


Η επιχείρηση είναι ουσιαστικά ένας οργανισμός που αποτελείται, ανεξαρτήτως μεγέθους, από διάφορα τμήματα που το κάθε ένα από αυτά έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό. Αρχικά υπάρχει το τμήμα προμηθειών. Αυτό ασχολείται με την ανίχνευση και αξιολόγηση προμηθευτών αλλά και με την αγορά πρώτων υλών ή εμπορευμάτων. Στη συνέχεια το τμήμα της αποθήκης το οποίο είναι επιφορτισμένο με την παραλαβή των εμπορευμάτων από τους προμηθευτές, τη τοποθέτηση τους στα κατάλληλα σημεία αλλά και την παρακολούθηση των αποθεμάτων. Έπειτα το τμήμα του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. Στόχος του είναι  η διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, η  προσέλκυση νέων και παράλληλα η παροχή μεταπωλητικής υποστήριξης (after sales service) σε αυτούς. Ένα άλλο σημαντικό τμήμα είναι το χρηματοοικονομικό  και λογιστικό. Ο ρόλος του είναι η  είσπραξη των οφειλών από τους πελάτες αλλά και η πληρωμή των προμηθευτών. Ακόμη καθορίζει την χρηματοοικονομική στρατηγική της επιχείρησης, ετοιμάζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης. Ακόμη, υπάρχει το τμήμα των λειτουργιών το οποίο σχεδιάζει, προγραμματίζει, εκτελεί και ελέγχει όλες τις διαδικασίες που διέπουν την επιχείρηση.
Τέλος, υπάρχει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με έναν από τους πιο σημαντικούς πόρους της επιχείρησης, τα στελέχη της. Μέλημα του είναι η προσέλκυση κατάλληλων ανθρώπων, η εκπαίδευση και ανάπτυξή τους καθώς και υποκίνηση ώστε να είναι ταυτόχρονα παραγωγικοί και αποδοτικοί.
Σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις συναντάται επίσης το τμημα έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύει στην ανάπτυξη  νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών.
 Το κάθε τμήμα, συνεπώς, επιτελεί ένα συγκεκριμένο σκοπό και είναι εξίσου σημαντικό για την απόδοση μιας επιχείρησης. Ωστόσο, η πληροφορία παραμένει πάντα ο πιο σημαντικός πόρος για μια επιχείρηση. Είναι φανερό πως η πολυπλοκότητα που επικρατεί σε έναν οργανισμό καθιστά δύσκολη την επικοινωνία και την συνεννόηση ανάμεσα στα τμήματα.
Σε αυτό λοιπόν το σημείο έρχεται η πληροφορική τεχνολογία η οποία με σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) συμβάλλει καθοριστικά στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών και συνεργιών μεταξύ των τμημάτων. Ένα σύγχρονο ERP ουσιαστικά, «ολοκληρώνει» μια επιχείρηση κάνοντας την πιο ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις ανάγκες ενός μεταβαλλόμενου και απαιτητικού περιβάλλοντος. Με την υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήματος η επιχείρηση, σε πραγματικό χρόνο, είναι σε θέση να γνωρίζει, ανάμεσα σε άλλα, τα οικονομικά της μεγέθη, να έχει πλήρη εικόνα των πελατών και των προμηθευτών, να είναι ενήμερη για τα αποθέματα των εμπορευμάτων ή των προϊόντων της.
Η απόκτηση ενός ERP βοηθά όχι μόνο μια επιχείρηση να μειώσει το λειτουργικό της κόστος, αλλά συμβάλλει με τον πιο καθοριστικό τρόπο στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών που είναι και το «κλειδί» για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της.


Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

"digi-mobile"


Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 21/4/2011 θα βρίσκεται το «digi-mobile», η νέα δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική που έχουν αποκτήσει οι έξυπνες συσκευές κινητής τηλεφωνίας «smartphones» και οι υπολογιστές ταμπλέτες «tablet-PC» στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Σύμφωνα με κοινοτικά στοιχεία οι «έξυπνες συσκευές» εκτιμάται ότι θα ανέλθουν από 225 εκατομμύρια το 2008 σε 1.8 δισεκατομμύρια το 2013, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης θα ξεπερνά το 50%. Αντίστοιχα, έως το 2014, εκτιμάται πως ο ετήσιος όγκος συναλλαγών θα ανέρχεται σε 1.1 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Στην Ελλάδα η χρήση συσκευών κινητής τηλεφωνίας κάθε τύπου παρουσιάζει υψηλή διείσδυση στον πληθυσμό. Ωστόσο, απέχει σημαντικά στην αξιοποίηση των έξυπνων συσκευών κινητής τηλεφωνίας για πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι, λοιπόν, φανερό πως η υιοθέτηση καινοτόμων εφαρμογών μπορεί να συμβάλλει στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και να τους δώσει τη δυνατότητα να προσελκύσουν νέες αγορές στόχους ακόμα και εκτός συνόρων.
Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής  μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού, εστίασης, χονδρικού εμπορίου, υγειάς, ψυχαγωγίας, περιβάλλοντος, μεταφορών και μεταφορικών δραστηριοτήτων (logistics), υπηρεσιών γενικότερα, καθώς και πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ
Οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν, θα λάβουν επιχορήγηση για την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω smartphones (web mobile apps ή και web mobile portals) και να διατίθενται μέσω συνδρομητικού μοντέλου «λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας» (Software as a Service).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες είναι οι εξής:
Α) «Δαπάνες προμήθειας λογισμικού και λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας» (Software as a Service) – 70% έως 90%.
Β) «Υπηρεσίες» - 10% έως 30%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί ανέρχεται στα €15.000.000. Το μέγιστο ύψος των προτάσεων θα αντιστοιχεί σε ένα από τα δύο εναλλακτικά ύψη προϋπολογισμού, ήτοι €2.500 για επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν web portal και €5.000 για επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτύξουν εφαρμογές για έξυπνα κινητά (web mobile apps).

Τα στελέχη της verus+ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σχετικά με τη νέα δράση και είναι σε θέση σας ενημερώσουν και να απαντήσουν πιθανά ερωτήματα σας.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"2007-2013


Σε προδημοσίευση βρίσκεται η νέα δράση του ΕΣΠΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα". Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των νέων δυναμικών επενδύσεων στο πλαίσιο μιας καινοτόμου και νέας επιχειρηματικότητας. Απευθύνεται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις αλλά και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην ίδρυση μιας καινοτομικής επιχείρησης.

Το πρόγραμμα επιδοτεί έως και 50% ενέργειες για εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών, μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, πληροφορικής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών κ.α.

Η συνολική χρηματοδότηση που είναι διαθέσιμη ανέρχεται στα 30.000.000,00€ ενώ τα υπό υποβολή επιχειρηματικά σχέδια ξεκινούν από 20.000,00€ και μπορούν να φτάσουν τα 300.000,00€ ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης της (υπό σύσταση) επιχείρησης.

Η Verus+ θα είναι σε θέση να εξετάσει την υποβολή του φακέλου της επιχείρησης σας με την προκύρηξη του εν λόγω προγράμματος.
Για την προαξιολόγηση είναι απαραίτητο να μας προσκομίσετε αντίγραφα των Ε3,Ε5 (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης), Φ01 (μόνο για τις Α.Ε), Ε7(αν υπάρχουν) και ισολογισμούς με αποτελέσματα χρήσης (μόνο για επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν) των τριών τελευταίων ετών.
Σκοπός του προγράμματος είναι:

Α) Η ενίσχυση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή μια κατοχυρωμένη/καταγεγραμμένη τεχνογνωσία  που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά

Β) Η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις), οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων/υπηρεσιών ή την επέκταση/διαφοροποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

Συνοπτικά οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

·       Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών  και διαμόρφωσης χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις
·       Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
·       Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
·       Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
·       Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / Διαχειριστικών Συστημάτων
·       Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
·       Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
·       Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού  και ανθρωπίνων πόρων
·       Λειτουργικές ΔαπάνεςΓια τους όρους του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε γρήγορα και εύκολα από τα στελέχη της Verus+.