Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"2007-2013


Από 10/3/2011 – 24/05/2011 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Το πρόγραμμα επιδοτεί έως 50% ενέργειες σχετικές με τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου, των κατασκευών, της μεταποίησης και υπηρεσιών για δαπάνες ύψους 30.000,00€ έως 250.000,00€

Η Verus+ αναλαμβάνει δωρεάν την εξέταση και την υποβολή του φακέλου της επιχείρησης σας. (Δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου).
Για την προαξιολόγηση είναι απαραίτητο να μας προσκομίσετε αντίγραφα των Ε3,Ε5 (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης), Φ01 (μόνο για τις Α.Ε), Ε7(αν υπάρχουν) και ισολογισμούς με αποτελέσματα χρήσης (μόνο για επιχειρήσεις που είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν) των τριών τελευταίων ετών.

Συνοπτικά, οι επιδοτούμενες επενδύσεις είναι οι εξής:

·       Μηχανογραφικός εξοπλισμός, λογισμικό CRM και ηλεκτρονικού εμπορίου
·       Προβολή μέσω διαδικτύου
·       Αυτόματα συστήματα σχεδιαστικού (CAD, CAM κ.λ.π)
·       Βάσεις δεδομένων σχεδιαστικών και κατασκευαστικών στοιχείων
·       Σχεδιασμός και παραγωγή προωθητικού υλικού
·       Σχεδιασμός προϊόντος, ετικέτας, συσκευασίας
·       Μηχανολογικός εξοπλισμός πακετοποίησης, συσκευασίας, ετικετοποίησης
·       Εκπόνηση έρευνας αγοράς, μελετών σκοπιμότητας, marketing plan
·       Μισθοδοσία στελεχών Marketing για 12 μήνες
·       Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα ΜΜΕ
·       Εξοπλισμός ψηφιακής εικόνας (web cameras, φωτογράφησης)
·       Οπτικοακουστικά συστήματα παρουσίασης και προβολής προϊόντων
·       Ανάπτυξη και δημιουργία εταιρικής ταυτότητας
·       Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
·       Εκδηλώσεις μικρής διάρκειας σε καταστήματα του εξωτερικού
·       Πιστοποίηση προϊόντων και συσκευασίας για είσοδο σε αγορές
·       Σύνταξη στρατηγικού σχεδίου κάλυψης νέων αγορών
·       Εξοπλισμός εργαστηρίου και ποιοτικού ελέγχου
·       Πιστοποίηση προϊόντων και συσκευασίας για είσοδο σε αγορές
·       Αγορά πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας

Το «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ανακοινώθηκε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έχει ως στόχο την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των πολύ μικρών, μικρών, μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των  μεγάλων επιχειρήσεων. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης είναι 30.000.000,00€.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα, είτε ως συμμέτοχος/εταίρος  σε ομαδικό σχήμα οι παρακάτω επιχειρήσεις:
Α) Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.

Β) Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα του Εμπορίου, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον μία πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (Α).

Γ) Υφιστάμενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών, έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2008, ΚΑΙ υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α).

Δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάμενων ή/και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.


Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους από 30.000,00€ έως 250.000,00€ ενώ το ποσοστό της επιδότησης διαμορφώνεται ως εξής:
1) Ανεξαρτήτως μεγέθους της (μικρομεσαίας) Επιχείρησης, και για μεμονωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια της περίπτωσης (Α) ανωτέρω:
   o 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.
2) Για την περίπτωση των συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις - συνεργασίες της περίπτωσης (Γ) ανωτέρω:
   o  40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις και
   o  50% του προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια για τις ΜΜΕ.
3) Για Επιχειρηματικά Σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (Β) και (Δ) ανωτέρω:
   o  50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Για τους όρους του προγράμματος μπορείτε να ενημερωθείτε γρήγορα και εύκολα από τα στελέχη της Verus+.

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Happy Birthday Twitter!

140 εκατομμύριαtweets’ την ημέρα, 177 εκατομμύρια tweets’ στις 11 Μαρτίου, 572.000 νέοι λογαριασμοί δημιουργήθηκαν στις 12 Μαρτίου, ενώ 460.000 λογαριασμοί κατά μέσο όρο δημιουργήθηκαν ημερησίως τον προηγούμενο μήνα. Κάπως έτσι γιόρτασε τα πέμπτα γενέθλιά της η παγκόσμια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης ‘Twitter’.  Σύμφωνα πάντα με την εταιρία, ακόμη ένα στοιχείο που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι ότι, την ημέρα της πρωτοχρονιάς στην Ιαπωνία τα ‘tweets’ έφτασαν τα 6.939 ανά δευτερόλεπτο. Ενώ, λοιπόν, το Twitter εξαπλώνεται ραγδαία, η αξία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) γενικότερα, συνεχίζει να αμφισβητείται από πολλούς. Σε απάντηση αυτών, άλλο ένα στοιχείο έρχεται να αυξήσει τη σημαντικότητα των ‘social media’ και να τονίσει το ρόλο τους στο ‘social media marketing’. Pay with a tweet ονομάζεται το πρώτο «κοινωνικό» σύστημα πληρωμών σύμφωνα με το οποίο οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων πληρώνουν τα προϊόντα που θέλουν να αγοράσουν με την «αξία» του κοινωνικού τους δικτύου. Κάθε φορά, δηλαδή, που κάποιος χρήστης θέλει να αγοράσει ένα προϊόν πληρώνει με ένα ‘tweet’ και με αυτό τον τρόπο το προϊόν διαδίδεται σε όλους τους «φίλους» του (“friends/followers”). Διαφήμιση, προώθηση, φήμη, αξιοπιστία και ακόμα περισσότεροι επισκέπτες στις ιστοσελίδες των προϊόντων είναι μερικά από τα οφέλη της καινούριας αυτής πρόκλησης που δημιουργείται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τι λέτε; Αξίζει η πώληση ενός προϊόντος για ένα ‘tweet’; 


   

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Ηλεκτρονικές Ετικέτες – Η επανάσταση στο λιανικό εμπόριο

Οι ηλεκτρονικές ετικέτες με την είσοδό τους στην ευρωπαϊκή αγορά εισήγαγαν μία μεγάλη γκάμα πλεονεκτημάτων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, τόσο για τους λιανοπωλητές και την προώθηση των προϊόντων τους όσο και για τους καταναλωτές. Οι ηλεκτρονικές ετικέτες, λοιπόν, είναι οθόνες οι οποίες αντικαθιστούν τις χάρτινες ετικέτες στα ράφια των καταστημάτων, προσφέροντας στους λιανοπωλητές μία αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση. Μέσω ασύρματης δικτύωσης και μίας μόνο συσκευής (πομπός), το περιεχόμενο των ετικετών μπορεί να αλλάξει σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς να χρειάζεται να τυπωθούν καινούριες.
 Παρέχονται από την εταιρία ZBD η οποία είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στο σχεδιασμό και την παροχή της γενιάς των ηλεκτρονικών ετικετών ραφιού και συναφών λύσεων λογισμικού στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Προσφέρει μία σειρά προϊόντων τα οποία εισάγουν το ‘ηλεκτρονικό χαρτί’ στις λιανικές πωλήσεις με  απώτερο στόχο συνολικό χαμηλό κόστος καθώς και σαφής αλλά και απτή απόδοση των επενδύσεων της συγκεκριμένης τεχνολογίας.  Μία τέτοια σειρά ετικετών κυκλοφορεί από τη ZBD και αποτελείται από τρεις ηλεκτρονικές ετικέτες, την ‘epop 50’ με διαστάσεις 70mm x 32mm, την ‘epop 300’ με διαστάσεις 112mm x 57mm και την ‘epop 500’ ετικέτα με διαστάσεις 103mm x 82mm. Συνολικά, η τεχνολογία των ηλεκτρονικών ετικετών παρέχει :
1. Δυναμική τιμών, προώθησης και πληροφοριών των προϊόντων στο σημείο της αγοράς.
2. Εύκολη εγκατάσταση, ενσωμάτωση και διατήρηση
3. Απόδοση της επένδυσης σε λιγότερο από 12 μήνες
4. Δεν απαιτείται τεχνική υποδομή παρά μόνο ένας μικρός πομπός ανά κατάστημα
5. Πλήρως γραφικό περιεχόμενο το οποίο θα περιλαμβάνει λογότυπα, πληροφορίες και εικόνες του προϊόντος
6. Άμεση απόκριση στη δραστηριότητα του ανταγωνιστή
7. Χαμηλό κόστος απόκτησης


8. Μία ολοκληρωμένη λύση για τα καταστήματα λιανικής πώλησης

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Το προφίλ σας στο Facebook μπορεί τώρα να συνδεθεί με το «έξυπνο ρολόι»

Σύμφωνα με την αλματώδη ταχύτητα με την οποία εδραιώνονται παγκοσμίως τα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης [social media/social networking], ήταν θέμα χρόνου να δημιουργηθεί ένα προϊόν το οποίο θα επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με το ‘Facebook Places’ ενώ βρίσκονται εν κινήσει. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ‘Facebook Places’ (η οποία είναι διαθέσιμη και στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο του 2010) μπορείτε να ενημερώνετε το προφίλ σας για την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε κάνοντας χρήση του «έξυπνου» κινητού σας τηλεφώνου (smartphone). Επίσης μπορείτε να ανακαλύπτετε άλλους φίλους που βρίσκονται κοντά σας ή/και να τους κάνετε tag σε μέρη που έχετε επισκεφθεί.
Πώς συνδέεται όμως η συγκεκριμένη υπηρεσία του Facebook με ένα ρολόι;
Πρόσφατα κυκλοφόρησε το «έξυπνο ρολόι» ‘InPulse smartwatch’ σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να συνδεθείτε με το κινητό σας και στη συνέχεια στην υπηρεσία Facebook Places’ μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Η σύνδεση είναι εφικτή μέσω Bluetooth και 3G  σύνδεσης για συσκευές ‘Blackberry’ και ‘Android’. Περιγραφικά, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι ο εξής : το «έξυπνο ρολόι» συνδέεται μέσω Bluetooth με το ‘smartphone’ σας και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τη GPS θέση του κινητού σας για να μπορέσει να «φορτώσει» τη λίστα με τις τοποθεσίες σας. Έτσι, λοιπόν, κάθε φορά που θα θέλετε να κάνετε ‘check-in’ στην υπηρεσία ‘Facebook Places’, δεν έχετε παρά να πατήσετε ένα κουμπί στο ρολόι σας! Βέβαια, όλα αυτά ηχούν μακρινά για το αγοραστικό κοινό στην Ελλάδα καθώς το «έξυπνο ρολόι» δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη στη χώρα μας. Δεν παύει να είναι όμως ακόμη ένα άλμα προόδου στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή.

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Eye-controlled laptops!

Πριν από λίγες ημέρες, στην ευρωπαϊκή έκθεση ηλεκτρονικών ειδών ceBIT στο Ανόβερο της Γερμανίας, παρουσιάστηκε από τη Lenovo και τη Tobii Technology ο πρώτος φορητός υπολογιστής που ελέγχεται με τα μάτια!
Η τεχνολογία εντοπισμού και ελέγχου μέσω ματιών, της κατασκευάστριας εταιρίας Tobii Technology, με έδρα τη Στοκχόλμη, σε συνεργασία με τη Lenovo δημιούργησαν το πρώτο πρότυπο φορητού υπολογιστή το οποίο ο χρήστης μπορεί να το ελέγχει μόνο με τα μάτια του! Όσο καινοτόμο και εντυπωσιακό και αν ακούγεται, είναι αληθινό! Ο χρήστης έχει την ικανότητα να επιλέξει κείμενο, να περιηγηθεί σε μια σελίδα και σε διάφορα έγγραφά του, να μεγεθύνει μία φωτογραφία, να αυξομοιώσει τη φωτεινότητα της οθόνης του καθώς και να πραγματοποιεί πολλές άλλες λειτουργίες μόνο με το βλέμμα του.
Οι δύο εταιρίες κατασκεύασαν μόλις 20 αντίτυπα αυτού του “eye-controlled laptop” με σκοπό τη δοκιμή τους και διόρθωση τυχόν λαθών της συγκεκριμένης τεχνολογίας, μέχρι να τα διανέμουν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Πως θα παρακολουθώ τα μαύρα;


Τις τελευταίες δεκαετίες, οι επαγγελματίες στο χώρο της μηχανογράφησης δέχονται πιεστικά και επίμονα, από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, την ερώτηση: «Πως θα παρακολουθώ τα μαύρα;»

Με την ερώτηση αυτή, αποτυπώνονται οι ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης για την παρακολούθησης της πραγματικής εμπορικής και χρηματοοικονομικής πληροφορίας σε σχέση με τα επίσημα-φορολογικά δεδομένα που καταχωρούνται στο  ERP.

Από πού πηγάζει όμως η ανάγκη των επιχειρήσεων για την απόκρυψη στοιχείων;

Ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η μη αποτύπωση των κερδών και κατʼ επέκταση η μικρότερη φορολογία. Η κατάσταση αυτή, κατά την άποψη του αρθρογράφου, διαμορφώνεται κυρίως λόγω της υψηλότατης φορολογίας των ελληνικών επιχειρήσεων και λιγότερο λόγω του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου του μέσου έλληνα επιχειρηματία, της μη διαμορφωμένης φορολογικής συνείδησης, και του περίφημου ελληνικού πολιτισμού (με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Greek statistics). Και στις περιπτώσεις όμως που η επιχείρηση έχει τη βούληση για φορολογική συνέπεια, το «τέρας» του κώδικα βιβλίων και στοιχείων (ΚΒΣ) λειτουργεί αποτρεπτικά. Ως μηχανογραφικό ανέκδοτο, αναφέρεται η ανάγκη για την έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης, κάθε φορά που ο επιχειρηματίας πίνει καφέ στην καφετέρια που διατηρεί! Αλλιώς θα έχει παραβεί τον ΚΒΣ, αφού δεν αποδίδει ΦΠΑ. Οι παραπάνω τραγελαφικές καταστάσεις, οδηγούν την πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε μη έκδοση παραστατικών είτε λόγω έλλειψης χρόνου είτε λόγω έλλειψης γνώσης του ΚΒΣ. Άλλοι παράγοντες που συμβάλουν στην επιλεκτική καταχώρηση στοιχείων στο ERP είναι η έλλειψη σταθερού φορολογικού πλαισίου, οι πελατειακές σχέσεις εφοριακού – επιχείρησης και πρόσφατα οι όροι του μνημονίου!

Πόσο έγκυρη και αξιοποιήσιμη είναι η  πληροφορία του μηχανογραφικού συστήματος για την ελληνική επιχείρηση;

Όσο περισσότερες «αλχημείες» συμβαίνουν μέσα στην επιχείρηση τόσο μικρότερη αξία έχει η πληροφορία του ERP. Η περιγραφή των προϊόντων με ασαφής όρους (π.χ. «ηλεκτρονικός υπολογιστής» χωρίς αλλά χαρακτηριστικά), οι υποτιμολογήσεις και οι υπερτιμολογήσεις ανάλογα με την ανάγκη (απόκρυψη ΦΠΑ και επιδοτήσεις αντίστοιχα), η μη αποτύπωση των χρηματικών ροών καθιστούν το σύνολο της εμπορικής πληροφορίας  σχεδόν άχρηστο. Πως θα μπορούσε να γίνει η πρόβλεψη επάρκειας αποθεμάτων όταν μεγάλο μέρος των πωληθέντων δεν αποτυπώνεται στο σύστημα? Είναι δυνατός ο υπολογισμός του μέσου χρόνου αποπληρωμής ενός πελάτη όταν μέρος των συναλλαγών γίνεται παράτυπα και άρα δεν καταχωρείται στο ERP? Τα παραπάνω ρητορικά ερωτήματα καταδεικνύουν ότι μέσα από τη «μαύρη διαχείριση» ο επιχειρηματίας χάνει πολύτιμες πληροφορίες ενώ υποχρεωτικά κάνει κοινωνούς των παρανομιών και τους εργαζομένους που χειρίζονται το ERP.

Πες μου τι υπόλοιπο έχει ο Παπαδόπουλος στο Excel;

Η παράλληλη παρακολούθηση των παράτυπων συναλλαγών γίνεται συνήθως σε φύλλα excel ή στις παραδοσιακές επιχειρήσεις, σε χειρόγραφα βιβλία (όπως τα περίφημα διπλά βιβλία των κομμάτων, που είναι και οι πρώτοι διδάξαντες της μαύρης διαχείρισης). Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει ακόμα περισσότερο με την ανάπτυξη ενός παράλληλου ERP συστήματος όπου καταχωρούνται οι «κρυφές κινήσεις». Το παράλληλο ERP ορισμένες φορές διαθέτει και ειδικούς μηχανισμούς απόκρυψης και «αυτοκαταστροφής» σε περιπτώσεις έκτακτου ελέγχου από τις ελεγκτικές αρχές.
Με την πάροδο του χρόνου, η πληροφορία που καταχωρείται εκτός του επίσημου ERP γίνεται υπέρογκη και μη διαχείρισιμη προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία και κυρίως στη σχέση με τους πελάτες.

Η πρόταση του μηχανογράφου

Όλα στο φως! Η απόδοση της μηχανογράφησης βασίζεται εξ ολοκλήρου στα δεδομένα. Ελλειπή ή ανακριβή δεδομένα έχουν ως συνέπεια την αποτυχία οποιουδήποτε μηχανογραφικού συστήματος. Πως θα μπορούσε να γίνει π.χ. η κοστολόγηση μιας οικοδομής στο ERP όταν οι μισοί εργαζόμενοι είναι αδήλωτοι, τα υλικά υποτιμολογούνται, οι δαπάνες για παροχή υπηρεσιών είναι «συμφωνίες κυρίων»; Ο σύμβουλος μηχανογράφησης πρέπει να προτείνει απαρέγκλιτα και κατηγορηματικά την ορθολογική παρακολούθηση του συνόλου των κινήσεων της επιχείρησης μέσα στο ERP. Σε συνεργασία με τον επιχειρηματία και τον λογιστή θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ελληνικής νομοθεσίας και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του ΚΒΣ. Η πρόταση αυτή, μπορεί να θεωρηθεί ρομαντική ή εξωπραγματική, είναι όμως ο μοναδικός τρόπος να απαλλαγούν οι ελληνικές επιχειρήσεις από το άγχος και τον όγκο εργασιών της μαύρης διαχείρισης έτσι ώστε να αφοσιωθούν στην ουσιαστική τους  εργασία δηλαδή στην εμπορική και χρηματοοικονομική διαχείριση. Αρκεί βέβαια άμεσα το ελληνικό κράτος να σταματήσει να αποτελεί το νούμερο ένα εχθρό του επιχειρηματία, να καταργήσει τις δαιδαλώδεις διατάξεις με πρώτη προτεραιότητα την κατάργηση του ΚΒΣ και στη συνέχεια να προχωρήσει στη δραματική μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων.
(υπενθυμίζεται ότι η φορολογία για τις επιχειρήσεις στην ομοιοπαθούσα Ιρλανδία είναι μόλις 12,5%!) 

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Έτοιμοι για το iPad 2 ;

Εδώ και αρκετό καιρό ήταν γνωστό ότι μέσα στην άνοιξη του 2011 η Apple θα παρουσίαζε το iPad 2.  Χθες, λοιπόν, η επίσημη παρουσίαση του νέου προϊόντος της εταιρίας στο “Yerba Buena Center for the Arts, Novel Theater” στο Σαν Φρανσίσκο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά γεγονότα στο χώρο της τεχνολογίας. Οι προσδοκίες για πωλήσεις άνω των 50 εκατομμυρίων συσκευών είναι μεγάλες, καθώς το iPad (προγενέστερο του iPad 2) μέσα στο 2010 πούλησε περίπου 15 εκατομμύρια αντίτυπα ενώ ταυτόχρονα πυροδότησε πληθώρα παρόμοιων συσκευών από τους αντιπάλους στην αγορά.
Τι νέο υπάρχει όμως στο  iPad 2 ;
Λίγες ώρες μετά την παρουσίασή του οι φήμες και τα ερωτήματα που υπήρχαν σχετικά με το σχήμα, τα χαρακτηριστικά και τις καινοτομίες του νέου «πλακιδίου» απαντήθηκαν στη χθεσινή εκδήλωση.
o   Διαθέτει νέο διπύρηνο Α5 επεξεργαστή συγχρονισμένο στο 1GHz (έως και δύο φορές γρηγορότερη απόδοση)
o   Ταχύτερη κάρτα γραφικών (προσφέρει έως και εννιά φορές ταχύτερα γραφικά από το προηγούμενο μοντέλο)
o    Είναι 33% λεπτότερο και 15% ελαφρύτερο από το iPad 1ης γεννιάς
o   Διαθέτει κάμερα FaceTime (εμπρόσθια και οπίσθια κάμερα για δυνατότητα βιντεο-κλήσεων και λήψη βίντεο)
o   Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
o   Διατίθεται σε δύο χρώματα : μαύρο και λευκό!
o   Συνοδεύεται από μαγνητική θήκη (η οποία χρησιμοποιείται ως στήριγμα της συσκευής  αλλά και ως εργαλείο καθαρισμού αυτής)
Αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα καινούρια χαρακτηριστικά της νέας συσκευής της Apple, ενώ η διάθεσή του στην αγορά αναμένεται να ξεκινήσει εντός ολίγων ημερών.