Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

H RFID τεχνολογία και τα οφέλη της.Καθημερινά όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί προκειμένου να βελτιώσουν την λειτουργικότητα τους και να μειώσουν τα κόστη αναζητούν διεξόδους μέσα από την τεχνολογία. Μια τεχνολογική διέξοδος αποτελεί και η χρήση της RFID (Radio Frequency Identification) τεχνολογίας η οποία διευρύνεται όλο και περισσότερο. Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια από τα οφέλη της.


Αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση στα σχετικά κόστη
Η χρήση RFID χρειάζεται λιγότερο χρόνο δουλειάς σε σχέση με άλλες μεθόδους όπως τα barcodes. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις όπως στην παραλαβή, την αποθήκευση και την αποστολή προϊόντων ή εμπορευμάτων , όπου ο χρόνος και το κόστος που απαιτείται για την εκτέλεση τους είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τη χρήση άλλων μεθόδων.
Μείωση του χρόνου και του αντίστοιχου κόστους
Η σάρωση με RFID δεν είναι μια σειριακή διαδικασία όπως η αντίστοιχη με barcode, έτσι η επιχείρηση μπορεί να κάνει πολλές εργασίες πολύ πιο γρήγορα. Η μεταφορά προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι πιο αποτελεσματική και αυτομάτως η ανάγκη για μεγάλα αποθέματα μειώνεται.
Μείωση των επαναλήψεων
Η RFID έχει μεγάλο ποσοστό ακρίβειας κατά τη σάρωση, έτσι μειώνεται η πιθανότητα λαθών καθώς και η ανάγκη για επαναλήψεις.
Βελτίωση της ασφάλειας και των υπηρεσιών
Η δυνατότητα επικύρωσης μίας πληροφορίας που σχετίζεται με ένα αντικείμενο αυξάνει την ασφάλεια. Συγκεκριμένα η ατομική αναγνώριση επιφέρει αποτελεσματικότερο έλεγχο πρόσβασης, αποφυγή περιπτώσεων συρρίκνωσης και απώλειας καθώς δίνεται και η ικανότητα παροχής γρήγορων και αποτελεσματικών υπηρεσιών στο σημείο ανάγκης. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα αυθεντικοποίησης των πληροφοριών η οποία προλαμβάνει από παράνομες δραστηριότητες όπως παραχάραξης και απάτης.
Βελτίωση στην αξιοποίηση των πόρων
Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με RFID σάρωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην βελτίωση των επιχειρηματικών σχεδίων. Συγκεκριμένα μπορούν να βελτιωθούν οι διεργασίες, να εξοικονομηθεί χρόνος και το ενεργητικό να χρησιμοποιηθεί καλύτερα.
Αύξηση των εσόδων
Με την εξάλειψη της αβεβαιότητας οι επιχειρήσεις θα υποφέρουν λιγότερο από το ενδεχόμενο της εξάντλησης της ποσότητας των προϊόντων και θα διασφαλίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό η διαθεσιμότητα των προϊόντων. Έτσι θα αποφεύγονται οι μειώσεις στις πωλήσεις και θα αυξάνονται οι επιλογές στα προϊόντα συνεπάγοντας έτσι και την αύξηση των πωλήσεων.
Βελτίωση στη διαχείριση
Η RFID τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα καλύτερης μέτρησης των διαδικασιών και διεργασιών μιας επιχείρησης. Είναι φανερό ότι όποιες αποφάσεις λαμβάνονται βασιζόμενες σε περιορισμένη, αναξιόπιστη και ανεπίκαιρη πληροφόρηση, είναι φτωχές αποφάσεις. Η τεχνολογία RFID με την συλλογή πληροφοριών δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές των επιχειρήσεων να ειδοποιούνται όταν χρειάζεται η λήψη αντισταθμιστικών επιχειρηματικών αποφάσεων συμβάλλοντας στην ορθότερη λήψη τους.

Παραδείγματα RFID εφαρμογών σε διάφορους τομείς:

Logistics και Ανίχνευση
Τοποθέτηση είδους σε πραγματικό χρόνο/ Ορατότητα είδους και κατάσταση.
Αντικλεπτικά και σφραγίδες
Αυθεντικοποίηση


Ανίχνευση ενεργητικού
Εξοπλισμός νοσοκομείου
Συστήματα καθαριστήριου/βιβλιοθήκης
Επαναχρησιμοποιήσιμο ενεργητικόΠροσωπική ταυτοποίηση
Έλεγχος Πρόσβασης
Σήμανση ζώων
Immobilisers αυτοκινήτουΣυστήματα πληρωμής
Διόδια
Ηλεκτρονικά εισιτήριαΔιεργασίες ροής εργασίας
Συντήρηση εγγραφών
Mobile Data
Υγεία
Δοκιμές φαρμάκων/Εργαστηριακές δοκιμές
Επίβλεψη ασθενών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου