Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Επιτρέπεται η αλλαγή μνήμης στις ταμειακές μηχανές;

Μια συνηθισμένη πρακτική στην αγορά των ταμειακών μηχανών είναι η αλλαγή της φορολογικής μνήμης κυρίως σε περιπτώσεις μεταβίβασης και λιγότερο σε περιπτώσεις πλήρωσης της μνήμης.
Κατά τη μεταβίβαση μιας ταμειακής από ένα επιτηδευματία σε κάποιο άλλο, είναι υποχρεωτική η αφαίρεση της μνήμης από εξουσιοδοτημένο τεχνικό (έτσι ώστε να διατηρηθεί από τον αρχικό κάτοχο) και η πώληση και εγκατάσταση καινούργιας στα στοιχεία του νέου κατόχου.
Στην περίπτωση που η ταμειακή μηχανή συμπληρώσει τον προκαθορισμένο αριθμό Ζ (από 1800 έως 2500 ανάλογα με τον τύπο) υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της μνήμης με νέα.

Το τελευταίο διάστημα, επικράτησε αναστάτωση καθώς είχαν εκδοθεί διάφορες ΠΟΛ από το Υπ. Οικονομικών που απαγόρευαν την παραπάνω διαδικασία.

Σύμφωνα όμως με την ΠΟΛ 1062 από 24-2-2014, η αλλαγή - αντικατάσταση φορολογικών μνημών επιτρέπεται μέχρι 31-12-2015.

Διαβάστε τη σχετική ΠΟΛ


Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Τι πρέπει να γράφουμε σε ένα newsletter για να μην θεωρηθεί spam

Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα θυμούνται ότι γράφτηκαν στο newsletter μας ή που θέλουν απλά να διαγράψουν τα μηνύματα τους από τα εισερχόμενα, γι'αυτό όσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε για να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα το μήνυμα μας να θεωρηθεί spam τόσο το καλύτερο. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρακολουθούν αν ο αριθμός των spam είναι υψηλός ώστε να σταματήσουν αυτομάτως την λειτουργία του. Έτσι για να μην θεωρηθεί το μήνυμα spam από τον αναγνώστη είναι αναγκαίο να τηρηθούν κάποιοι κανόνες. Οι κανόνες αυτοί είναι: