Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Τα συστήματα ERP οδηγούν την επιχείρηση σας στην καινοτομία!

Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η τελική υιοθέτηση ERP, από τη φύση τους, οδηγούν μια εταιρεία στην καινοτομία. Συγκεκριμένα η καινοτομία μέσω των ERP δίνει την δυνατότητα σε μια επιχείρηση να δουλέψει πιο έξυπνα, πιο γρήγορα και τελικά να πετύχει περισσότερα. Παρακάτω παρατίθενται 5 σημαντικοί λόγοι για τους οποίους τα ERP οδηγούν στην καινοτομία :

1. Εδραίωση Ανεξάρτητων Συστημάτων
Σε πολλές περιπτώσεις τίθεται το θέμα της διαχείρισης πολλών διαφορετικών συστημάτων από τον διαχειριστή μιας επιχείρησης .Ένα ERP μπορεί να συνδυάσει πολλά διαφορετικά συστήματα σε ένα. Έτσι δίνεται η δυνατότητα εξάλειψης πολλών περιττών συστημάτων,  η μείωση στα λάθη ενοποίησης και η εξέταση όλης της οργάνωσης μιας επιχείρησης από μία πηγή.
2. Βελτίωση Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Τα ERP συστήματα ενθαρρύνουν την επανεξέταση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Είναι καλό σε πολλές περιπτώσεις να γίνεται επαναξιολόγηση των επιχειρηματικών διεργασιών για να επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι λειτουργούν σωστά .Έτσι με την εξέταση των διεργασιών από την αρχή της εκτέλεσης τους μπορούν εύκολα να εντοπισθούν τυχόν λάθη και να δοθεί μία εναλλακτική προοπτική εφαρμογής τους .
3.Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
Παρέχεται άμεση πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα της επιχείρησης επιτρέποντας στα μέλη της να είναι καινοτόμα και να αλλάζουν τον τρόπο που εξυπηρετούν τους πελάτες. Συγκεκριμένα με την real-time πληροφόρηση η αντίδραση στις καινούργιες τάσεις της αγοράς μπορεί να γίνει πιο άμεση κάνοντας την εταιρεία να πάρει πιο σωστές αποφάσεις.
4.Συνεργασία
Μέσω της ενσωμάτωσης των συστημάτων και της real-time πληροφόρησης τα τμήματα μιας επιχείρησης μπορούν να συνεργαστούν αυξάνοντας την λειτουργική αρμονία. Οι χρήστες των συστημάτων ERP έχουν την δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης σε πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν έτσι ώστε να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά και γρήγορα.
5.Αποτελεσματικότητα
Τα ERP συστήματα μειώνουν κατά πολύ τα λειτουργικά κόστη και βελτιώνουν της διεργασίες της επιχείρησης .Επίσης παρέχουν πιο ακριβή πληροφόρηση μειώνοντας τον κίνδυνο στις επιχειρησιακές δραστηριότητες .

Ήδη στην αγορά διατίθενται πολλά συστήματα ERP  έτοιμα να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης ενσωματώνοντας την στο σύγχρονο κόσμο της πληροφορίας.

Πηγή:www.erpnews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου