Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Ενοποιημένες επικοινωνίες

                      
                                
Ο όρος ενοποιημένες επικοινωνίες (unified communications) αναφέρεται στη διαδικασία ενσωμάτωσης όλων των μεθόδων επικοινωνίας (πραγματικού και μη πραγματικού χρόνου), συσκευών και μέσων, ενοποιώντας όλα τα συστήματα μιας επιχείρησης σε ένα ενιαίο δίκτυο, προσφέροντας ταχύτερη ανταπόκριση και αποδοτικότητα στους χρήστες. Υπηρεσίες επικοινωνίας πραγματικού χρόνου είναι η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων(chat), presence information, η τηλεφωνία, η συνδιάσκεψη μέσω βίντεο, η αναγνώριση και ο έλεγχος κλήσεων, ενώ η επικοινωνία σε μη πραγματικό χρόνο είναι ο  τηλεφωνητής, τα e-mails, τα γραπτά μηνύματα και τα fax.Παραδείγματα υπηρεσιών στα οποία αναφέρεται ο όρος ενοποιημένες επικοινωνίες είναι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το ενοποιημένο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να λαμβάνει φωνητικά και γραπτά μηνύματα, fax και άλλα, σε ένα ενοποιημένο γραμματοκιβώτιo, ακόμα και αν βρίσκεται σε κίνηση
 Συντελεί στην εύκολη διαχείριση των επικοινωνιών, συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Η ενοποίηση σταθερής και κινητής τηλεφωνίας παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα και τα τηλεφωνα της εταιρίας, ενσωματώνοντας απομακρυσμένα και κινητά τηλέφωνα μέσα στο εταιρικό τηλεφωνικό δίκτυο
Προσφέρει επαγγελματική κινητικότητα που επιτρέπει την άμεση απόκριση των υπαλλήλων, διέπει τη συνεργασία μεταξύ τους και αυξάνει την αποδοτικότητα.

Η δημιουργία κέντρων εξυπηρέτησης επιτρέπουν τη μεταβίβαση των μηνυμάτων, e-mails, fax, τηλεφώνων και όποιου άλλου μέσου επικοινωνίας στην αρμόδια ομάδα υπαλλήλων
Καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση πελατών, που συντελεί στη βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη.

Η λειτουργία συνδιασκέψεων επιτρέπει την άμεση συνεργασία και επικοινωνία είτε των εταιριών μεταξύ τους είτε των εταιριών με πελάτες
Διευκολύνει την άμεση λήψη αποφάσεων και τη λύση προβλημάτων.Αυτά είναι μόνο κάποια παραδείγματα εφαρμογών των ενοποιημένων επικοινωνιών καθώς και τα πλεονεκτήματα τους, που δείχνουν το σημαντικό ρόλο που αυτές μπορούν να παίξουν στη μείωση του κόστους, στη μείωση των νεκρών χρόνων μέσω της ταχύτερης απόκρισης και συνεπως, στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου